Solveig Holtet f. Wiik

Født 21. desember 1929, Narvik
Død 9. januar 2017, Narvik

Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Bjørn Tore Holtet