Hans Kristian Arntzen

Født 3. september 1942
Død 19. november 2018, Narvik

Hans Kristian Arntzen Galleri

BilderVideo og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:

Alf Arntzen