Hans Kristian Arntzen

Født 3. september 1942
Død 19. november 2018, Narvik

Lenker

Jernbanens Musikkorps Narvik

I stedet for blomster ønsker vi at det gis en pengegave til korpset som pappa var så glad i og spilte i så mange år.

Kontonr er 4520.07.19844