Jorunn Knudsen

Født 9. juni 1930
Død 16. november 2018, Narvik

Jorunn Knudsen Lenker

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Grete Knudsen